Particulieren

Particulieren hebben ook een eigen administratie.

Vaak bestaat deze uit een simpel kasboekje, waarin de uitgaven en inkomsten worden bijgehouden.
Dit kan men prima zelf doen, wel hebben we een hulpmiddel om dit gestructureerd te kunnen doen.

Daarnaast moet men minimaal één keer per jaar een Belasting aangifte doen.
Vaak is dit de aangifte inkomstenbelasting, maar het kan ook een aangifte dividend belasting of een aangifte successie rechten zijn. Deze aangiften kunnen we voor u verzorgen.

Dan is er nog een hele groep particulieren die extra hulp nodig hebben voor hun PGB administratie.

De administratie wordt voor veel mensen steeds lastiger en zij zullen gebaat zijn met een stuk ondersteuning.
Hiervoor kan Bewindvoering worden aangevraagd.

Een niet zo formele vorm van ondersteuning is Budgetbegeleiding.

Smart FMS


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

van kracht. Hiermee is in de gehele EU dezelfde Privacy wetgeving van toepassing.

Hierbij onze Privacy Statement

Login kasboek