Als een klant zich meldt om zijn administratie te laten verzorgen dan volgt er een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt besproken welke wensen de klant heeft en welke diensten Brinkhof Administraties kan leveren.

In onderling overleg wordt afgestemd hoe vaak de klant zijn administratie aanlevert voor verwerking. Dit kan dagelijks, wekelijk, maandelijks of jaarlijks zijn. Dit is mede afhankelijk van het aantal aangiftes Omzetbelasting die gedaan moeten worden. Hoe vaak en op welke wijze er gerapporteerd moet worden maakt ook onderdeel uit van onze werkzaamheden.

Uiteindelijk wordt er een Balans en Resultatenrekening opgesteld, welke gebruikt wordt voor de belasting aangifte. Dit kan een aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting zijn.
Indien gewenst of als het nodig is wordt een Jaarrekening opgesteld.
Ook worden, indien nodig, de stukken voor de Kamer van Koophandel opgesteld en ingestuurd.